Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11


Cho hàm số...

Đề bài

Cho hàm số \(y = {x^2}\). Hãy tính \(y'\;({x_o})\) bằng định nghĩa.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& y'({x_0}) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} {{{x^2} - {x_0}^2} \over {x - {x_0}}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} {{(x - {x_0})(x + {x_0})} \over {x - {x_0}}} \cr
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} (x + {x_0}) = 2{x_0} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí