Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11


Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Đề bài

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường \(s\) (mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian \(t\) (phút). Ở những phút đầu tiên, hàm số đó là \(s = {t^2}\)

Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng \([t;{\rm{ }}{t_o}]\) với \({t_o}\; = 3\) và \(t = 2;{\rm{ }}t = 2,5;{\rm{ }}t = 2,9;{\rm{ }}t = 2,99.\)

Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi \(t\) càng gần \({t_o}\; = 3\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vận tốc của đoàn tàu là:

\(v = {s \over t} = {{{t^2}} \over t} = t\)

 Vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng \([t;{\rm{ }}{t_o}]\) với:

\(\eqalign{
& {t_0} = 3;\,t = 2:\,\,{{3 + 2} \over 2} = 2,5 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,5:\,{{3 + 2,5} \over 2} = 2,75 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,9:\,\,{{3 + 2,9} \over 2} = 2,95 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,99:\,{{3 + 2,99} \over 2} = 2,995 \cr} \)

\(t\) càng gần \({t_o}\; = 3\) thì vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng \([t;{\rm{ }}{t_o}]\) càng gần 3.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí