Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11


Đề bài

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường \(s\) (mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian \(t\) (phút). Ở những phút đầu tiên, hàm số đó là \(s = {t^2}\)

Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng \([t;{\rm{ }}{t_o}]\) với \({t_o}\; = 3\) và \(t = 2;{\rm{ }}t = 2,5;{\rm{ }}t = 2,9;{\rm{ }}t = 2,99.\)

Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi \(t\) càng gần \({t_o}\; = 3\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vận tốc của đoàn tàu là:

\(v = {s \over t} = {{{t^2}} \over t} = t\)

 Vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng \([t;{\rm{ }}{t_o}]\) với:

\(\eqalign{
& {t_0} = 3;\,t = 2:\,\,{{3 + 2} \over 2} = 2,5 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,5:\,{{3 + 2,5} \over 2} = 2,75 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,9:\,\,{{3 + 2,9} \over 2} = 2,95 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,99:\,{{3 + 2,99} \over 2} = 2,995 \cr} \)

\(t\) càng gần \({t_o}\; = 3\) thì vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng \([t;{\rm{ }}{t_o}]\) càng gần 3.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.