Câu 2.89 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Gải các phương trình sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

LG a

\(2\log 2x = \log \left( {{x^2} + 75} \right);\)

Lời giải chi tiết:

\(x = 5\)

LG b

\({\left( {{1 \over {25}}} \right)^{x + 1}} = {125^{2x}};\)

Lời giải chi tiết:

\(x =- {1 \over 4}\)

LG c

\(\log (x + 10) + {1 \over 2}\log {x^2} = 2 - \log 4;\)

Lời giải chi tiết:

\(x =  - 5;x =  - 5 + 5\sqrt 2 \)

LG d

\({\left( {0,5} \right)^{2 + 3x}} = {\left( {\sqrt 2 } \right)^{ - x}}.\)

Lời giải chi tiết:

Đưa về \({2^{ - \left( {2 + 3x} \right)}} = {2^{ - {x \over 2}}}\)

Vậy \(x =  - {4 \over 5}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD