Bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu

Giải bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Đề bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,y = \left( {9 - 2x} \right)\left( {2{x^3} - 9{x^2} + 1} \right)\\
b)\,\,y = \left( {6\sqrt x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)\left( {7x - 3} \right)\\
c)\,\,y = \left( {x - 2} \right)\sqrt {{x^2} + 1} \\
d)\,y = {\tan ^2}x - {\cot}{x^2}\\
e)\,\,y = \cos \frac{x}{{1 + x}}
\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm của tích, thương, quy tắc tính đạo hàm hàm số hợp và bảng đạo hàm cơ bản.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\,\,y = \left( {9 - 2x} \right)\left( {2{x^3} - 9{x^2} + 1} \right)\\
\Rightarrow y' = - 2\left( {2{x^3} - 9{x^2} + 1} \right) + \left( {9 - 2x} \right)\left( {6{x^2} - 18x} \right)\\
y' = - 4{x^3} + 18{x^2} - 2 + 54{x^2} - 162x - 12{x^3} + 36{x^2}\\
y' = - 16{x^3} + 108{x^2} - 162x - 2\\
b)\,\,y = \left( {6\sqrt x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)\left( {7x - 3} \right)\\
\Rightarrow y' = \left( {\frac{3}{{\sqrt x }} + \frac{2}{{{x^3}}}} \right)\left( {7x - 3} \right) + 7\left( {6\sqrt x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)\\
\,\,\,\,\,\,y' = 21\sqrt x - \frac{9}{{\sqrt x }} + \frac{{14}}{{{x^2}}} - \frac{6}{{{x^3}}} + 42\sqrt x - \frac{7}{{{x^2}}}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{ - 6}}{{{x^3}}} + \frac{7}{{{x^2}}} + 63\sqrt x - \frac{9}{{\sqrt x }}\\
c)\,\,y = \left( {x - 2} \right)\sqrt {{x^2} + 1} \\
\Rightarrow y' = \sqrt {{x^2} + 1} + \left( {x - 2} \right)\frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{{x^2} + 1 + {x^2} - 2x}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{2{x^2} - 2x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\\
d)\,y = {\tan ^2}x - \cot {x^2}\\
\Rightarrow y' = 2\tan x.\frac{1}{{{{\cos }^2}x}} + \frac{{2x}}{{{{\sin }^2}x}}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{2\sin x}}{{{{\cos }^3}x}} + \frac{{2x}}{{{{\sin }^2}x}}\\
e)\,\,y = \cos \frac{x}{{1 + x}}\\
\Rightarrow y' = - \sin \frac{x}{{1 + x}}.\left( {\frac{{1 + x - x}}{{{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}} \right)\\
\,\,\,\,\,\,y' = - \frac{1}{{{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}.\sin \frac{x}{{1 + x}}
\end{array}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan