Bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.8 trên 22 phiếu

Giải bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Đề bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,y = \left( {9 - 2x} \right)\left( {2{x^3} - 9{x^2} + 1} \right)\\
b)\,\,y = \left( {6\sqrt x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)\left( {7x - 3} \right)\\
c)\,\,y = \left( {x - 2} \right)\sqrt {{x^2} + 1} \\
d)\,y = {\tan ^2}x - {\cot}{x^2}\\
e)\,\,y = \cos \frac{x}{{1 + x}}
\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm của tích, thương, quy tắc tính đạo hàm hàm số hợp và bảng đạo hàm cơ bản.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\,\,y = \left( {9 - 2x} \right)\left( {2{x^3} - 9{x^2} + 1} \right)\\
\Rightarrow y' = - 2\left( {2{x^3} - 9{x^2} + 1} \right) + \left( {9 - 2x} \right)\left( {6{x^2} - 18x} \right)\\
y' = - 4{x^3} + 18{x^2} - 2 + 54{x^2} - 162x - 12{x^3} + 36{x^2}\\
y' = - 16{x^3} + 108{x^2} - 162x - 2\\
b)\,\,y = \left( {6\sqrt x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)\left( {7x - 3} \right)\\
\Rightarrow y' = \left( {\frac{3}{{\sqrt x }} + \frac{2}{{{x^3}}}} \right)\left( {7x - 3} \right) + 7\left( {6\sqrt x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)\\
\,\,\,\,\,\,y' = 21\sqrt x - \frac{9}{{\sqrt x }} + \frac{{14}}{{{x^2}}} - \frac{6}{{{x^3}}} + 42\sqrt x - \frac{7}{{{x^2}}}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{ - 6}}{{{x^3}}} + \frac{7}{{{x^2}}} + 63\sqrt x - \frac{9}{{\sqrt x }}\\
c)\,\,y = \left( {x - 2} \right)\sqrt {{x^2} + 1} \\
\Rightarrow y' = \sqrt {{x^2} + 1} + \left( {x - 2} \right)\frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{{x^2} + 1 + {x^2} - 2x}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{2{x^2} - 2x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\\
d)\,y = {\tan ^2}x - \cot {x^2}\\
\Rightarrow y' = 2\tan x.\frac{1}{{{{\cos }^2}x}} + \frac{{2x}}{{{{\sin }^2}x}}\\
\,\,\,\,\,\,y' = \frac{{2\sin x}}{{{{\cos }^3}x}} + \frac{{2x}}{{{{\sin }^2}x}}\\
e)\,\,y = \cos \frac{x}{{1 + x}}\\
\Rightarrow y' = - \sin \frac{x}{{1 + x}}.\left( {\frac{{1 + x - x}}{{{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}} \right)\\
\,\,\,\,\,\,y' = - \frac{1}{{{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}.\sin \frac{x}{{1 + x}}
\end{array}\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu