Bài 3 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

a) \(\dfrac{{\sin {{25}^o}}}{{\cos {{65}^o}}}\);     

b) \(\tan {58^o} - \cot {32^o}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{{\sin {{25}^o}}}{{\cos {{65}^o}}}\);  

Ta có: \(\sin {25^o} = \cos \left( {{{90}^o} - {{25}^o}} \right) = \cos {65^o} \)

\(\Rightarrow \dfrac{{\sin {{25}^o}}}{{\cos {{65}^o}}} = 1\)

 b) \(\tan {58^o} - \cot {32^o}\).

Ta có: \(\tan {58^o} = \cot \left( {{{90}^o} - {{58}^o}} \right) = \cot {32^o}\)

\(\Rightarrow \tan {58^o} - \cot {32^o} = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí