Trả lời Thử thách nhỏ trang 92 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một hộp kín dụng 5 viên bị xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Mỗi lượt chơi, Minh và Khoa lần lượt lấy ra một viên bi từ hộp. Quan sát và ghi lại màu của viên bi rồi trả lại viên bi vào hộp. Màu của các viên bi trong mỗi lượt lấy được Minh và Khoa ghi lại như hình bên (X: xanh, Đ: đỏ, V: vàng).

Người thẳng là người lấy được nhiều viên bi đỏ hơn sau 10 lượt chơi. Sự kiện Minh thắng có xảy ra hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số chữ Đ trong hình trên, bạn nào có nhiều chữ Đ nhất thì bạn đó lấy được nhiều viên bi đỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Minh lấy được 3 viên bi đỏKhoa lấy được 4 viên bi đỏ.

Vậy bạn Khoa thắng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu