Trả lời Luyện tập 1 trang 91 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Chiếc nón kì diệu từng là một trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam.

Quan sát hình 9.27 và liệt kê tất cả các kết quả có thể khi quay chiếc nón kì diệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết lần lượt các kết quả từ phải sang trái, kết quả nào đã được viết rồi thì bỏ qua, chỉ viết các kết quả mà trước đó chưa viết.

Lời giải chi tiết

Ta viết từ ô 100 có mũi tên màu vàng trên hình. Các kết quả có thể xảy ra là:

100, 700, 200, 800, Mất điểm, 900, 500, Chia đôi, May mắn, 300, 400, Phần thưởng, Mất lượt, Gấp đôi.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu