Giải bài 9.25 trang 93 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gieo một con xúc xắc.

a. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Số chấm xuất hiện là số nguyên tố” xảy ra;

b. Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” có xảy ra hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a.

- Gieo một con xúc xắc có 6 kết quả có thể: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

- Tìm số nguyên tố trong 6 số trên: Số nguyên tố là số chỉ có ước là 1 và chính nó.

- Các kết quả của sự kiện là các số nguyên tố trong 6 số trên.

b. Sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” xảy ra nếu số chấm gieo được là số khác số 6.

Lời giải chi tiết

a. Các kết quả có thể để sự kiện “Số chấm xuất hiện là số nguyên tố” xảy ra là: 2, 3, 5 vì đây là các số nguyên tố.

b. Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” xảy ra vì số 5 khác số 6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu