Trả lời Luyện tập 2 trang 92 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Minh quay tấm bìa thì thấy mũi tên chỉ vào ô số 3 như hình bên.

Hãy cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra:

(1) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc 5;

(2) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 4;

(3) Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra từng sự kiện.

Lời giải chi tiết

Sự kiện (1): xảy ra vì ta có thể hiểu sự kiện này như sau:

Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc 5” có nghĩa là mũi tên chỉ vào một trong hai ô: số 3 hoặc số 5. Do đó chỉ cần chỉ vào một trong hai ô này thì sự kiện xảy ra.

Sự kiện (2): không xảy ra vì mũi tên không chỉ vào ô số 4.

Sự kiện (3): không xảy ra vì mũi tên chỉ vào ô số 3 nhỏ hơn 5


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu