Giải Bài 9.26 trang 93 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.


a. Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này;

b. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra;

c. Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Các kết quả có thể là tên tất cả các động vật xuất hiện trên tấm bìa.

b. Các kết quả có thể là tên các động vật không phải là Nai.

c. Sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai”  xảy ra là nếu mũi tên chỉ vào một trong hai ô Gấu hoặc Nai.

Lời giải chi tiết

 a. Các kết quả có thể của thí nghiệm này là: Nai; Cáo; Gấu vì đây là tên của tất cả các động vật xuất hiện trên tấm bìa.

b. Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là: Cáo; Gấu.

c. Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai” có xảy ra.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu