Trả lời Câu hỏi trang 90 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Liệt kê các kết quả có thể về phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật

Trò chơi Ô cửa bí mật:

Người ta đặt ba phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê sau ba ô cửa. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa và nhận được phần thưởng sau ô cửa đó.

b) Tìm một trò chơi, thí nghiệm khác và liệt kê các kết quả có thể của trò chơi, thí nghiệm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm các loại phần thưởng có thể nhận được trong 3 ô cửa.

b) Tìm trò chơi và thử chơi. Sau đó em tìm tất cả các kết quả có thể xảy ra của trò chơi đó.

Lời giải chi tiết

a) Phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê. Do đó phần thưởng có thể nhận được là ô tô hoặc .

b) Trò chơi tung đồng xu. Một đồng xu có hai mặt là mặt sấp và mặt ngửa, khi ta tung đồng xu đó lên cao và đợi đồng xu rơi xuống đất thì sẽ biết nó hiện mặt nào.

Khi tung như thế thì các kết quả có thể xảy ra là mặt sấp hoặc mặt ngửa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu