Trả lời Hoạt động 2 trang 89 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vuông và Tròn đang chơi trò oẳn – tù –tì. Em hãy liệt kê các kết quả Vuông có thể ra trong mỗi lần oẳn- tù- tì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các kết quả mà Vuông có thể ra.

Lời giải chi tiết

Chỉ có thể xảy ra một trong 3 kết quả sau: Búa, giấy, kéo.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu