Trả lời Hoạt động 1 trang 89 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vuông và Tròn gieo một con xúc xắc và quan sát mặt sấp xuất hiện của nó. Có thể xảy ra những kết quả nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một con xúc xắc có 6 mặt mỗi mặt gồm số chấm khác nhau: 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Lời giải chi tiết

Gieo xúc xắc ngẫu nhiên nên ta không biết chắc chắn nó xuất hiện mặt nào, tuy nhiên các mặt đó chỉ có thể là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Vậy có thể xảy ra: mặt 1 chấm, hoặc mặt 2 chấm, hoặc mặt 3 chấm, hoặc mặt 4 chấm, hoặc mặt 5 chấm, hoặc mặt 6 chấm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu