Lý thuyết Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Kết quả có thể

Trong các trò chơi (thí nghiệm) tung đồng xu, bốc thăm, gieo xúc xắc, quay xổ số,…, mỗi lần tung đồng xu hay bốc thăm, ta có thể liệt kê được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm đó.

Ví dụ: Trò chơi gieo xúc xắc: Có 6 khả năng có thể xảy ra

Tung đồng xu có 2 mặt: Có 2 khả năng có thể xảy ra

Oẳn tù tì: Có 3 khả năng có thể xảy ra

Các kết quả của trò chơi, thí nghiệm có thể xảy ra gọi là kết quả có thể

2. Sự kiện

Khi thực hiện phép thử ngiệm, có những sự kiện chắc chắn xảy ra, có những sự kiện không thể xảy ra và cũng có những sự kiện có thể xảy ra.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu