Thử tài bạn trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Giải bài tập Hình 18, cho biết DE // AB, OD = 20 cm, OB = 12 cm, AB = 18 cm. Tính DE.

Đề bài

Hình 18, cho biết DE // AB, OD = 20 cm, OB = 12 cm, AB = 18 cm. Tính DE.

 

Lời giải chi tiết

Xét ∆ODE và ∆OBA có: \(\widehat {DOE} = \widehat {BOA}\) (đối đỉnh), \(\widehat {ODE} = \widehat {OBA}\) (so le trong và DE //AB)

Do đó \(\Delta ODE \sim \Delta OBA(g.g) \Rightarrow {{DE} \over {AB}} = {{OD} \over {OB}}\)

Nên \({{DE} \over {18}} = {{20} \over {12}} \Rightarrow DE = {{20.18} \over {12}} = 30(cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí