Thử tài bạn trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hình 18, cho biết DE // AB, OD = 20 cm, OB = 12 cm, AB = 18 cm. Tính DE.

Đề bài

Hình 18, cho biết DE // AB, OD = 20 cm, OB = 12 cm, AB = 18 cm. Tính DE.

 

Lời giải chi tiết

Xét ∆ODE và ∆OBA có: \(\widehat {DOE} = \widehat {BOA}\) (đối đỉnh), \(\widehat {ODE} = \widehat {OBA}\) (so le trong và DE //AB)

Do đó \(\Delta ODE \sim \Delta OBA(g.g) \Rightarrow {{DE} \over {AB}} = {{OD} \over {OB}}\)

Nên \({{DE} \over {18}} = {{20} \over {12}} \Rightarrow DE = {{20.18} \over {12}} = 30(cm)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 4. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu