Thử tài bạn trang 160 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Tính diện tích của các tam giác vuông trong hình 4 ( cho biết cạnh ô vuông là 1 cm).

Đề bài

Tính diện tích của các tam giác vuông trong hình 4 ( cho biết cạnh ô vuông là 1 cm).

Lời giải chi tiết

Diện tích tam giác vuông hình a là: \({1 \over 2}.4.4 = 8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình b là: \({1 \over 2}.3.4 = 6\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình c là: \({1 \over 2}.2.5 = 5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình d là: \({1 \over 2}.3.4 = 6\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình e là: \({1 \over 2}.4.4 = 8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình f là: \({1 \over 2}.1.4 = 2\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình g là: \({1 \over 2}.1.5 = 2,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác vuông hình h là: \({1 \over 2}.2.5 = 5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí