Hoạt động 3 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Nếu thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC không ? Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ?

Đề bài

\( \bullet \) Nếu \(\Delta A'B'C' = \Delta ABC\) thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC không ? Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ?

\( \bullet \) Nếu \(\Delta A'B'C' \sim \Delta ABC\) theo tỉ số k thì \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\) theo tỉ số nào ?

Lời giải chi tiết

a) Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC. Tỉ số đồng dạng là 1.

b) Nếu \(\Delta A'B'C' \sim \Delta ABC\) theo tỷ số k thì \(\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'\) theo tỉ số \({1 \over k}\)

Giải thích \(\Delta A'B'C' \sim \Delta ABC \Rightarrow k = {{A'B'} \over {AB}} \)

\(\Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta A'B'C' \Rightarrow {{AB} \over {A'B'}} = {1 \over k}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu