Hoạt động 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Xét hai hàm số y = x và y = x + 2.

Đề bài

Xét hai hàm số y = x và y = x + 2.

-          Hãy điền các giá trị tương ứng vào ô trống ở bảng sau :

x

0

1

2

y = x

0

 

 

y = x + 2

2

 

 

 

-          Vẽ đường thẳng cho bởi y = x.

-          Vẽ các điểm \(A\left( {0;2} \right),B\left( {1;3} \right),C\left( {2;4} \right)\) thuộc đồ thị của hàm số y = x + 2 được nêu trong bảng trên lên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

Các em có thấy ba điểm A, B, C thẳng hàng không ?

Lời giải chi tiết

x

0

1

2

y = x

0

1

2

y = x + 2

2

3

4

 Đồ thị hàm số y = x là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ: O(0;0); M(1;1)

Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí