Bài 61 trang 81 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

a) Biết rằng điểm \(A(a; -1,4)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3,5x\). Tìm giá trị của \(a\).

b) Biết rằng điểm \(B(0,35; b)\) thuộc đồ thị của hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 7}x\). Tìm giá trị của \(b\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm \(A,\;B\) thuộc các hàm số do đó thay tọa độ các điểm \(A;\;B\) vào các công thức hàm số tương ứng sau đó tìm \(a,\;b\).

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(A(a; -1,4)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 3,5x\) nên khi \(x = a\) ta có \(y = -1,4.\)

\(\displaystyle \Rightarrow  - 1,4 = 3,5.a\)

\(\displaystyle \Rightarrow a = {{ - 1,4} \over {3,5}} = {{ - 2} \over 5} =  - 0,4\).

b) Điểm \(B(0,35; b)\) thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 7}x\) nên khi \(x = 0,35\) ta có \(y = b.\)

\(\displaystyle \Rightarrow b = {1 \over 7}.0,35 = 0,05\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.