Bài 5.58 trang 208 SBT đại số và giải tích 11


Đề bài

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = \left( {x + 1} \right)'{\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}\\
+ \left( {x + 1} \right)\left[ {{{\left( {x + 2} \right)}^2}} \right]'{\left( {x + 3} \right)^3}\\
+ \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}\left[ {{{\left( {x + 3} \right)}^3}} \right]'\\
= {\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}\\
+ \left( {x + 1} \right).2\left( {x + 2} \right){\left( {x + 3} \right)^3}\\
+ \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}.3{\left( {x + 3} \right)^2}
\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài