Bài 3: Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.32 trang 170 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.32 trang 170 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.32 trang 170 sách bài tập đại số và giải tích 11. Vẽ đồ thị của hàm số này.Từ đồ thị dự đoán các khoảng trên đó hàm số liên tục và chứng minh dự đoán đó.

Xem chi tiết
Bài 4.33 trang 170 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.33 trang 170 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.33 trang 170 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho ví dụ về một hàm số liên tục trên (a; b].

Xem chi tiết
Bài 4.34 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.34 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.34 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng nếu một hàm số liên tục trên (a; b] và trên [b; c) thì nó liên tục trên (a; c)

Xem chi tiết
Bài 4.35 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.35 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.35 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 4.36 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.36 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.36 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính liên tục của các hàm số sau: ...

Xem chi tiết
Bài 4.37 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.37 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.37 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính liên tục của các hàm số sau trên tập xác định của chúng :...

Xem chi tiết
Bài 4.38 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.38 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.38 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giá trị của tham số m để hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 4.39 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.39 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.39 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình...

Xem chi tiết
Bài 4.40 trang 171 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.40 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.40 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m :...

Xem chi tiết
Bài tập trắc nghiệm trang 172 SBT đại số và giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11...

Xem chi tiết
Bài 4.41 trang 172 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.41 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.41 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh phương trình ...

Xem chi tiết
Bài 4.42 trang 172 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.42 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.42 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số liên tục trên đoạn [a; b] Cho ví dụ minh hoạ...

Xem chi tiết
Bài 4.43 trang 172 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.43 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.43 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy giải thích câu trả lời bằng minh hoạ hình học.

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài