Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Bình chọn:
4.3 trên 37 phiếu
Bài 5.93 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.93 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.93 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.94 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.94 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.94 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:..

Xem chi tiết
Bài 5.95 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.95 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.95 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.96 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.96 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.96 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.97 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.97 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.97 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.98 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.98 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.98 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:..

Xem chi tiết
Bài 5.99 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.99 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.99 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.100 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.100 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.100 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.101 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.101 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.101 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.102 trang 215 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.102 trang 215 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.102 trang 215 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau:..

Xem chi tiết
Bài tập trắc nghiệm trang 216 SBT đại số và giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm trang 216 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 216 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem chi tiết
Bài 5.103 trang 216 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.103 trang 216 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.103 trang 216 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Bài 5.104 trang 216 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.104 trang 216 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.104 trang 216 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số. Tính...

Xem chi tiết


Gửi bài