Chương 5: Đạo hàm

Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu
Bài 5.1 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.1 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Sử dụng định nghĩa, hãy tìm đạo hàm của các hàm số sau: ...

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.2 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính...

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.3 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.4 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số y = |x - 1| không có đạo hàm tại x = 1 ...

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.6 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.5 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 199 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 199 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.12 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.13 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.14 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.15 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.16 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.17 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5.18 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.18 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Rút gọn:...

Xem lời giải

Bài 5.19 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.19 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài 5.20 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.20 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 203, 204, 205 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 203, 204, 205 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Bài 5.21 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.21 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài 5.22 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.22 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 5.23 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.23 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x ∈ R ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất