Bài 5.18 trang 202 SBT đại số và giải tích 11


Đề bài

Rút gọn: 

\(f\left( x \right) = \left( {{{x - 1} \over {2\left( {\sqrt x  + 1} \right)}} + 1} \right).{2 \over {\sqrt x  + 1}}\) \(:{\left( {{{\sqrt {x - 2} } \over {\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 2} }} + {{x - 2} \over {\sqrt {{x^2} - 4}  - x + 2}}} \right)^2}\) và tìm f'(x)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn \(f(x)\) rồi tính đạo hàm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}f\left( x \right) = \left( {\frac{{x - 1}}{{2\left( {\sqrt x  + 1} \right)}} + 1} \right).\frac{2}{{\sqrt x  + 1}}\\:{\left( {\frac{{\sqrt {x - 2} }}{{\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 2} }} + \frac{{x - 2}}{{\sqrt {{x^2} - 4}  - x + 2}}} \right)^2}\\ = \left( {\frac{{\left( {\sqrt x  - 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{2\left( {\sqrt x  + 1} \right)}} + 1} \right).\frac{2}{{\sqrt x  + 1}}\\:{\left( {\frac{{\sqrt {x - 2} }}{{\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 2} }} + \frac{{x - 2}}{{\sqrt {x - 2} \left( {\sqrt {x + 2}  - \sqrt {x - 2} } \right)}}} \right)^2}\\ = \left( {\frac{{\sqrt x  - 1}}{2} + 1} \right).\frac{2}{{\sqrt x  + 1}}\\:{\left( {\frac{{\sqrt {x - 2} }}{{\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 2} }} + \frac{{\sqrt {x - 2} }}{{\sqrt {x + 2}  - \sqrt {x - 2} }}} \right)^2}\\ = \frac{{\sqrt x  - 1 + 2}}{2}.\frac{2}{{\sqrt x  + 1}}\\:\left( {x - 2} \right){\left( {\frac{{\sqrt {x + 2}  - \sqrt {x - 2}  + \sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 2} }}{{\left( {\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 2} } \right)\left( {\sqrt {x + 2}  - \sqrt {x - 2} } \right)}}} \right)^2}\\ = \frac{{\sqrt x  + 1}}{2}.\frac{2}{{\sqrt x  + 1}}:\left[ {\left( {x - 2} \right).{{\left( {\frac{{2\sqrt {x + 2} }}{{x + 2 - x + 2}}} \right)}^2}} \right]\\ = 1:\left[ {\left( {x - 2} \right).{{\left( {\frac{{\sqrt {x + 2} }}{2}} \right)}^2}} \right]\\ = 1:\frac{{\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}{4}\\ = \frac{4}{{{x^2} - 4}}\end{array}\)

\( \Rightarrow f'\left( x \right) = \frac{{ - 4\left( {{x^2} - 4} \right)'}}{{{{\left( {{x^2} - 4} \right)}^2}}}\) \( = \frac{{ - 4.2x}}{{{{\left( {{x^2} - 4} \right)}^2}}} =  - \frac{{8x}}{{{{\left( {{x^2} - 4} \right)}^2}}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.