Bài 5.26 trang 203 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 5.26 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính φ'(2), biết...

Đề bài

Tính \(\varphi '\left( 2 \right),\) biết rằng \(\varphi \left( x \right) = {{\left( {x - 2} \right)\left( {8 - x} \right)} \over {{x^2}}}.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(\varphi '\left( x \right)\) rồi thay x=2 vào.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\varphi \left( x \right) = \dfrac{{\left( {x - 2} \right)\left( {8 - x} \right)}}{{{x^2}}}\\
= \dfrac{{ - {x^2} + 10x - 16}}{{{x^2}}}\\
= - 1 + \dfrac{{10}}{x} - \dfrac{{16}}{{{x^2}}}\\
\Rightarrow \varphi '\left( x \right) = - \dfrac{{10}}{{{x^2}}} - \dfrac{{ - 16.\left( {{x^2}} \right)'}}{{{x^4}}}\\
= - \dfrac{{10}}{{{x^2}}} + \dfrac{{16.2x}}{{{x^4}}} = - \dfrac{{10}}{{{x^2}}} + \dfrac{{32}}{{{x^3}}}\\
\Rightarrow \varphi '\left( 2 \right) = - \dfrac{{10}}{{{2^2}}} + \dfrac{{32}}{{{2^3}}} = \dfrac{3}{2}
\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài