Bài 5.26 trang 203 SBT đại số và giải tích 11


Đề bài

Tính \(\varphi '\left( 2 \right),\) biết rằng \(\varphi \left( x \right) = {{\left( {x - 2} \right)\left( {8 - x} \right)} \over {{x^2}}}.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(\varphi '\left( x \right)\) rồi thay x=2 vào.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\varphi \left( x \right) = \dfrac{{\left( {x - 2} \right)\left( {8 - x} \right)}}{{{x^2}}}\\
= \dfrac{{ - {x^2} + 10x - 16}}{{{x^2}}}\\
= - 1 + \dfrac{{10}}{x} - \dfrac{{16}}{{{x^2}}}\\
\Rightarrow \varphi '\left( x \right) = - \dfrac{{10}}{{{x^2}}} - \dfrac{{ - 16.\left( {{x^2}} \right)'}}{{{x^4}}}\\
= - \dfrac{{10}}{{{x^2}}} + \dfrac{{16.2x}}{{{x^4}}} = - \dfrac{{10}}{{{x^2}}} + \dfrac{{32}}{{{x^3}}}\\
\Rightarrow \varphi '\left( 2 \right) = - \dfrac{{10}}{{{2^2}}} + \dfrac{{32}}{{{2^3}}} = \dfrac{3}{2}
\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.