Bài 1: Quy tắc đếm

Bình chọn:
4.6 trên 54 phiếu
Bài 2.1 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.1 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước?

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.2 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.3 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.4 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.5 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong 100000 nghìn số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số chứa một chữ số 3...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.6 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giữa hai thành phố A và B có 5 con đường đi...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.7 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một người vào cửa hàng ăn...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.8 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất...

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.9 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để lập ra các số điện thoại có 7 chữ số...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.10 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông.Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông.

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.11 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng 10 chữ số từ 0 đến 9 và 26 chữ cái từ A đến Z để lập mật khẩu gồm 6 kí tự...

Xem lời giải