Bài 4: Phép thử và biến cố

Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu
Bài 2.40 trang 81 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.40 trang 81 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo một đồng tiền ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N)...

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.41 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc...

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.42 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một con súc sắc được gieo ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện...

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.43 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Ba học sinh cùng thi thực hành môn Tin học. Kí hiệu A...

Xem lời giải

Bài 2.44 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.44 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo lần lượt ba con súc sắc. Không gian mẫu của phép thử này có số kết quả là...

Xem lời giải

Bài 2.45 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.45 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo lần lượt ba con súc sắc. Biến cố “tổng số chấm xuất hiện của 3 con súc sắc khi gieo là số chẵn” có số kết quả thuận lợi là...

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.46 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một hộp bi 30 viên trong đó có 10 viên bi đỏ và 20 bi xanh. Lấy từ hộp ra 2 viên bi. Biến cố F là trong 2 bi lấy ra có 1 viên bi xanh. Số kết quả của không gian mẫu và số kết quả thuận lợi cho biến cố F tương ứng là...

Xem lời giải