Bài tập ôn tập chương 5: Đạo hàm

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Bài 5.112 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.112 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau :...

Xem lời giải

Bài 5.113 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.113 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 5.114 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.114 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số tại điểm đã chỉ ra :...

Xem lời giải

Bài 5.115 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.115 trang 217 SBT đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 5.116 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.116 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định a để...

Xem lời giải

Bài 5.117 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.117 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định a để...

Xem lời giải

Bài 5.118 trang 217 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.118 trang 217 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 218, 219 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 218, 219 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Bài 5.119 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.119 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy tìm điểm tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 5.120 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.120 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại gốc toạ độ dưới một góc bao nhiêu độ ...

Xem lời giải

Bài 5.121 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.121 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ...

Xem lời giải

Bài 5.122 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.122 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng tiếp tuyến của hypebol...

Xem lời giải

Bài 5.123 trang 218 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.123 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem lời giải