Bài 5.115 trang 217 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 5.115 trang 217 SBT đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng \(f'\left( x \right) > 0\forall x \in R,\) nếu

LG a

\(f\left( x \right) = {2 \over 3}{x^9} - {x^6} + 2{x^3} - 3{x^2} + 6x - 1\)

Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và suy ra đpcm. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& f'\left( x \right) = 6\left( {{x^8} - {x^5} + {x^2} - x + 1} \right) \cr 
& = 6{x^2}\left( {{x^6} - {x^3} + {1 \over 4}} \right) + 3{x^2} + 6\left( {{{{x^2}} \over 4} - x + 1} \right) \cr 
& = 6{x^2}{\left( {{x^3} - {1 \over 2}} \right)^2} + 3{x^2} + 6{\left( {{x \over 2} - 1} \right)^2} > 0,\forall x \in R. \cr} \)

LG b

\(f\left( x \right) = 2x + \sin x.\)

Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và suy ra đpcm.

Lời giải chi tiết:

\(f'\left( x \right) = 2 + \cos x > 0,\forall x \in R.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.