Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bình chọn:
4.5 trên 78 phiếu
Bài 1.25 trang 37 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.25 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.25 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.26 trang 37 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.26 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.26 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.27 trang 37 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.27 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.27 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.28 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.28 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.28 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.29 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.29 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.29 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.30 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.30 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.30 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.31 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.31 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.31 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.32 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.32 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.32 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.33 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.33 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.33 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.34 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.34 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.34 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình 4cos...

Xem chi tiết
Bài 1.35 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.35 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.35 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cos...

Xem chi tiết
Bài 1.36 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.36 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.36 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.37 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.37 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.37 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.38 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.38 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.38 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài