Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu
Bài 5.40 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.40 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.40 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.41 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.41 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.41 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.42 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.42 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.42 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.43 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.43 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.43 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.44 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.44 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.44 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.45 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.45 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.45 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5.46 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.46 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.46 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.47 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.47 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.47 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.48 trang 207 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.48 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.48 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình...

Xem chi tiết
Bài 5.49 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.49 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.49 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 5.50 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.50 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.50 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình...

Xem chi tiết
Bài 5.51 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.51 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.51 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 5.52 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.52 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.52 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm f'(1), f'(2), f'(3) nếu...

Xem chi tiết
Bài 5.53 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.53 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.53 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm f'(2) nếu...

Xem chi tiết
Bài 5.54 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.54 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.54 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với những giá trị nào của x thì...

Xem chi tiết
Bài 5.55 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.55 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.55 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.56 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.56 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.56 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.57 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.57 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.57 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 5.58 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.58 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.58 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.59 trang 208 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.59 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.59 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Xem thêm

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài