Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.22 trang 150 SBT hình học 11

Giải bài 3.22 trang 150 sách bài tập hình học 11. Khi nào mặt phẳng (AA’C’C) vuông góc với mặt phẳng (BB’D’D)?...

Xem lời giải

Bài 3.23 trang 150 SBT hình học 11

Giải bài 3.23 trang 150 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD có ba cặp cạnh đối diện bằng nhau là AB = CD, AC = BD và AD = BC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD.

Xem lời giải

Bài 3.24 trang 150 SBT hình học 11

Giải bài 3.24 trang 150 sách bài tập hình học 11. Chứng minh rằng nếu tứ diện ABCD ...

Xem lời giải

Bài 3.25 trang 150 SBT hình học 11

Giải bài 3.25 trang 150 sách bài tập hình học 11. Cho tam giác ABC vuông tại B. Một đoạn thẳng AD vuông góc với mặt phẳng (ABC). Chứng minh rằng mặt phẳng (ABD) vuông góc với mặt phẳng (BCD).

Xem lời giải

Bài 3.26 trang 151 SBT hình học 11

Giải bài 3.26 trang 151 sách bài tập hình học 11. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có SA = SB = SC = a. Chứng minh:...

Xem lời giải

Bài 3.27 trang 151 SBT hình học 11

Giải bài 3.27 trang 151 sách bài tập hình học 11. a) Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Chứng minh rằng đường thẳng AC’ vuông ...

Xem lời giải

Bài 3.28 trang 151 SBT hình học 11

Giải bài 3.28 trang 151 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp đều S.ABC. Chứng minh...

Xem lời giải

Bài 3.29 trang 151 SBT hình học 11

Giải bài 3.29 trang 151 sách bài tập hình học 11. Tứ diện SABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H và K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3.30 trang 151 SBT hình học 11

Giải bài 3.30 trang 151 sách bài tập hình học 11. Tứ diện SABC có ba đỉnh A, B, C tạo thành tam giác vuông cân đỉnh B và , có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a...

Xem lời giải

Bài 3.31 trang 151 SBT hình học 11

Giải bài 3.31 trang 151 sách bài tập hình học 11. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 152 SBT hình học 11

Giải bài 3.32 trang 152 sách bài tập hình học 11. a) Chứng minh mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (SDC), mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SCB)...

Xem lời giải