Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bình chọn:
4.7 trên 88 phiếu
Bài 1.14 trang 23 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.14 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.14 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.15 trang 23 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.15 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.15 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.16 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.16 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.16 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.17 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.17 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.17 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.18 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.18 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.18 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.19 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.19 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.19 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cot...

Xem chi tiết
Bài 1.20 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.20 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.20 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình tan...

Xem chi tiết
Bài 1.21 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.21 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.21 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sin3x...

Xem chi tiết
Bài 1.22 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.22 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.22 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cos...

Xem chi tiết
Bài 1.23 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.23 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.23 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình tan...

Xem chi tiết
Bài 1.24 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.24 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.24 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm lớn nhất của phương trình sin...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài