Ôn tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.41 trang 161 SBT hình học 11

Giải bài 3.41 trang 161 sách bài tập hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? a) Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d vuông góc với b...

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 161 SBT hình học 11

Giải bài 3.42 trang 161 sách bài tập hình học 11. Xét các khẳng định sau đây xem khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Qua một điểm, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước...

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 161 SBT hình học 11

Giải bài 3.43 trang 161 sách bài tập hình học 11. Trên mặt phẳng (α) cho hình vuông ABCD. Các tia Ax, By, Cz, Dt vuông góc với mặt phẳng alpha và nằm về một phía đối với...

Xem lời giải

Bài 3.44 trang 162 SBT hình học 11

Giải bài 3.44 trang 162 sách bài tập hình học 11. Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a...

Xem lời giải

Bài 3.45 trang 162 SBT hình học 11

Giải bài 3.45 trang 162 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng AB vuông góc với CD khi và chỉ khi...

Xem lời giải

Bài 3.46 trang 162 SBT hình học 11

Giải bài 3.46 trang 162 sách bài tập hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây: a) AB’ và BC’ b) AC’ và CD’

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 162 SBT hình học 11

Giải bài 3.47 trang 162 sách bài tập hình học 11. Cho hai tia Ax và By vuông góc với nhau nhận AB làm đoạn vuông góc chung. Gọi M và N là hai điểm di động lần lượt trên Ax và By sao cho AM + BN = MN...

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 162 SBT hình học 11

Giải bài 3.48 trang 162 sách bài tập hình học 11. Hình thoi ABCD tâm O, có cạnh a và có OB = (a√3)/3. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O ta lấy một điểm S sao cho SB = a...

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 163 SBT hình học 11

Giải bài 3.49 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC....

Xem lời giải

Bài 3.50 trang 163 SBT hình học 11

Giải bài 3.50 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy. a) Chứng minh tam giác SBC vuông...

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 163 SBT hình học 11

Giải bài 3.51 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ∠BAD = 60^0, SA = SB = SD = a...

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 163 SBT hình học 11

Giải bài 3.52 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và các cạnh OA = OB = OC = a, gọi I là trung điểm BC...

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 163 SBT hình học 11

Giải bài 3.53 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA ⊥ (ABCD)...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 164, 165, 166, 167, 168 SBT hình học 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 164, 165, 166, 167, 168 sách bài tập hình học 11

Xem lời giải