Bài 1: Giới hạn của dãy số

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Bài 4.1 trang 156 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.1 trang 156 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chiều ngược lại có đúng không ?...

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 156 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.2 trang 156 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho biết dãy số (un) có giới hạn hữu hạn, còn dãy số (vn) không có giới hạn hữu hạn...

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 156 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.3 trang 156 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hai dãy số (un) và (vn)...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4.4 trang 156 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.4 trang 156 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính giới hạn của các dãy số có số hạng tổng quát sau đây...

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 156 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.5 trang 156 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính các giới hạn sau :...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 157, 158 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 157, 158 SBT đại số và giải tích 11...

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.6 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hai dãy số (un) và (vn). ..

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.7 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)...

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.8 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số (un) xác định bởi công thức truy hồi...

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.9 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn...

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.10 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn có tổng bằng 3 và công bội ...

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.11 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số (bn) có số hạng tổng quát là:...

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 157 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.12 trang 157 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 34,121212... (chu kì là 12). Hãy viết a dưới dạng một phân số...

Xem lời giải