Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bình chọn:
4.3 trên 25 phiếu
Bài 3.8 trang 138 SBT hình học 11

Giải bài 3.8 trang 138 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 138 SBT hình học 11

Giải bài 3.9 trang 138 sách bài tập hình học 11. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn AC, BD, AD và có MN = PQ . Chứng minh rằng AB ⊥ CD...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 138 SBT hình học 11

Giải bài 3.10 trang 138 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp tam giác S.ABC ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3.11 trang 139 SBT hình học 11

Giải bài 3.11 trang 139 sách bài tập hình học 11. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC...

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 139 SBT hình học 11

Giải bài 3.12 trang 139 sách bài tập hình học 11. Chứng minh rằng một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 139 SBT hình học 11

Giải bài 3.13 trang 139 sách bài tập hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau ( hình hộp như vậy còn được gọi là hình hộp thoi). Chứng minh rằng AC ⊥ B’D’

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 139 SBT hình học 11

Giải bài 3.14 trang 139 sách bài tập hình học 11. Chứng minh tứ giác A’B’CD là hình vuông...

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 139 SBT hình học 11

Giải bài 3.15 trang 139 sách bài tập hình học 11. Chứng minh rằng AB và PQ vuông góc với nhau...

Xem lời giải