Bài 4: Vi phân

Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu
Bài 5.82 trang 212 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.82 trang 212 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Bài 5.83 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.83 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.84 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.84 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.85 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.85 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.86 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.86 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.87 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.87 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm ...

Xem lời giải

Bài 5.88 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.88 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 5.89 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.89 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với |x| rất bé so với a>0...

Xem lời giải