Bài 4: Vi phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.82 trang 212 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.82 trang 212 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.82 trang 212 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Bài tập trắc nghiệm trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem chi tiết
Bài 5.83 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.83 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.83 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.84 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.84 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.84 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.85 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.85 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.85 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.86 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.86 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.86 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm vi phân của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 5.87 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.87 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.87 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm ...

Xem chi tiết
Bài 5.88 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.88 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.88 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 5.89 trang 213 SBT đại số và giải tích 11 Bài 5.89 trang 213 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.89 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với |x| rất bé so với a>0...

Xem chi tiết


Gửi bài