Bài tập trắc nghiệm trang 213 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài tập trắc nghiệm trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn đáp án đúng:

5.90

Cho \(y = \dfrac{1}{{{x^3}}}\). Hãy viết dy.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}y' = \dfrac{{ - \left( {{x^3}} \right)'}}{{{x^6}}} = \dfrac{{ - 3{x^2}}}{{{x^6}}} = \dfrac{{ - 3}}{{{x^4}}}\\ \Rightarrow dy = y'dx =  - \dfrac{3}{{{x^4}}}dx\end{array}\)

Chọn đáp án: B

5.91

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\sin ^2}\sqrt x \). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. f(x) liên tục x = 0

B. f(x) có đạo hàm tại x = 0

C. f(x) không có vi phân tại x = 0

D. f(x) có đạo hàm tại x = 1

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: B

5.92

Tìm d(sin3x)

A. 2cos3xdx          B. 5sin3xdx

C. 3cos3xdx          D. cos3xdx

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}d\left( {\sin 3x} \right) = \left( {\sin 3x} \right)'dx\\ = 3\cos 3xdx\end{array}\)

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Vi phân

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài