Bài tập trắc nghiệm trang 213 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài tập trắc nghiệm trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn đáp án đúng:

5.90

Cho \(y = \dfrac{1}{{{x^3}}}\). Hãy viết dy.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}y' = \dfrac{{ - \left( {{x^3}} \right)'}}{{{x^6}}} = \dfrac{{ - 3{x^2}}}{{{x^6}}} = \dfrac{{ - 3}}{{{x^4}}}\\ \Rightarrow dy = y'dx =  - \dfrac{3}{{{x^4}}}dx\end{array}\)

Chọn đáp án: B

5.91

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\sin ^2}\sqrt x \). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. f(x) liên tục x = 0

B. f(x) có đạo hàm tại x = 0

C. f(x) không có vi phân tại x = 0

D. f(x) có đạo hàm tại x = 1

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: B

5.92

Tìm d(sin3x)

A. 2cos3xdx          B. 5sin3xdx

C. 3cos3xdx          D. cos3xdx

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}d\left( {\sin 3x} \right) = \left( {\sin 3x} \right)'dx\\ = 3\cos 3xdx\end{array}\)

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Vi phân

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài