Bài 5.88 trang 213 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 5.88 trang 213 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Đề bài

Chứng minh rằng vi phân dy và số gia \(\Delta y\) của hàm số \(y = ax + b\) trùng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(dy = y'dx\) và \(\Delta f\left( x \right) = f\left( {x + \Delta x} \right) - f\left( x \right)\).

Lời giải chi tiết

\(y = ax + b \Rightarrow y' = a\) và \(dy = adx = a\Delta x\) ;

\(\Delta y = a\left( {x + \Delta x} \right) + b - \left[ {ax + b} \right] = a\Delta x.\)

Vậy \(dy = \Delta y.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Vi phân

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài