Bài tập ôn tập chương 2: Tổ hợp - Xác suất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.57 trang 86 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.57 trang 86 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho...

Xem lời giải

Bài 2.58 trang 86 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.58 trang 86 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách xếp 7 người vào hai dãy ghế sao cho dãy ghế đầu có 4 người và dãy sau có 3 người.

Xem lời giải

Bài 2.59 trang 86 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.59 trang 86 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính xác suất sao cho trong 13 con bài tú lơ khơ được chia ngẫu nhiên cho bạn Bình có 4 con pích, 3 con rô, 3 con cơ và 3 con nhép.

Xem lời giải

Bài 2.60 trang 86 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.60 trang 86 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giả sử A và B là hai biến cố và...

Xem lời giải

Bài 2.61 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.61 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đỏ và 2 quả xanh, hộp thứ hai chứa 4 quả đỏ và 6 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả. Tính xác suất sao cho...

Xem lời giải

Bài 2.62 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.62 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho 5 đoạn thẳng với các độ dài 3, 5, 7, 9, 11 Chọn ngẫu nhiên ra ba đoạn thẳng...

Xem lời giải

Bài 2.63 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.63 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác định xác suất để hai máy cùng hoạt động tốt trong ngày là...

Xem lời giải

Bài 2.64 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.64 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác định xác suất để có đúng một máy hoạt động không tốt trong ngày là...

Xem lời giải

Bài 2.65 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.65 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có ba học sinh vào ba quầy sách để mua sách. Xác suất để cả ba học sinh này vào cùng một quầy là...

Xem lời giải

Bài 2.66 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.66 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có ba học sinh vào ba quầy sách để mua sách. Xác suất để có hai học sinh vào cùng một quầy, học sinh còn lại vào một trong hai quầy còn lại là...

Xem lời giải