Bài 2.63 trang 87 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 2.63 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác định xác suất để hai máy cùng hoạt động tốt trong ngày là...

Đề bài

Một phòng làm việc có \(2\) máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của \(2\) máy này tương ứng là \(75\%\) và \(85\%\). Xác suất để \(2\) máy tính cùng hoạt động tốt trong ngày là :

A. \(0,5375\)                B. \(0,6375\)

C. \(0,7375\)                D. \(0,8375\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất biến cố \(A\) và \(B\) độc lập khi và chỉ khi \(P(A.B)=P(A).P(B)\) để tính \(P(A.B)\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(A\) là biến cố máy tính thứ nhất hoạt động tốt khi đó \(P(A)=0.75\)

Gọi \(B\) là biến cố máy tính thứ hai hoạt động tốt khi đó \(P(B)=0,85\)

Do \(A\) và \(B\) là hai biến cố độc lập nên xác suất để hai máy tính cùng hoạt động tốt là \(P(A.B)=P(A).P(B)\)

\(0,75\times 0,85=0,6375\)

Đáp án: B.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài