Bài tập ôn tập chương 4: Giới hạn

Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu
Bài 4.47 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.47 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính các giới hạn sau ...

Xem lời giải

Bài 4.48 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.48 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giới hạn của dãy số:...

Xem lời giải

Bài 4.49 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.49 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,131131131… (chu kì 131) dưới dạng phân số...

Xem lời giải

Bài 4.50 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.50 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng un > 0 với mọi n...

Xem lời giải

Bài 4.51 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.51 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số (un) thỏa mãn un < M với mọi n...

Xem lời giải

Bài 4.52 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.52 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính độ dài hành trình của quả bóng từ thời điểm ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất...

Xem lời giải

Bài 4.53 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.53 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.54 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.54 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm các giới hạn sau:...

Xem lời giải

Bài 4.55 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.55 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm các giới hạn sau:...

Xem lời giải

Bài 4.56 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.56 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định một hàm số y = f(x) thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :...

Xem lời giải

Bài 4.57 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.57 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính liên tục của hàm số ...

Xem lời giải

Bài 4.58 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.58 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định một hàm số y = f(x) thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :...

Xem lời giải

Bài 4.59 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.59 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình :...

Xem lời giải

Bài 4.60 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.60 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm hay không?...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 175, 176 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 175, 176 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Bài 4.61 trang 175 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.61 trang 175 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm...

Xem lời giải