Chương 2: Tổ hợp xác suất

Bình chọn:
4.9 trên 60 phiếu
Bài 2.1 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.1 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước?

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.2 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.3 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.4 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.5 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong 100000 nghìn số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số chứa một chữ số 3...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.6 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giữa hai thành phố A và B có 5 con đường đi...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.7 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một người vào cửa hàng ăn...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.8 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất...

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.9 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để lập ra các số điện thoại có 7 chữ số...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.10 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông.Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông.

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.11 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng 10 chữ số từ 0 đến 9 và 26 chữ cái từ A đến Z để lập mật khẩu gồm 6 kí tự...

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.12 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày tết có 6 ngăn hình quạt màu khác nhau...

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.13 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 10 ghế được kê thành hàng ngang sao cho...

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 75 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.14 trang 75 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn, trong đó có An và Bình, vào 10 ghế kê thành hàng ngang...

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.15 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Thầy giáo có ba quyển sách Toán khác nhau cho ba bạn mượn...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.16 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp ngồi vào bảy chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho...

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.17 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Ba quả cầu được đặt vào ba cái hộp khác nhau (không nhất thiết hộp nào cũng có quả cầu). Hỏi có bao nhiêu cách đặt,nếu...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.18 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách chia 10 người thành...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.19 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một giá sách bốn tầng xếp 40 quyển sách khác nhau, mỗi tầng xếp 10 quyển. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các quyển sách sao cho từ mỗi tầng có...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.20 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu một quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất