Bài 2.1 trang 72 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 2.1 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước?

Đề bài

Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có \(5\) loại bút, \(4\) loại vở và \(3\) loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một thước và một vở?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân: Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có \(m\) cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có \(n\) cách thực hiện hành động thứ hai thì có \(m.n\) cách hoàn thành công việc.

“Chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước” công việc chọn quà này là công việc được hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp là chọn một bút, chọn một vở và chọn một thước. Do đó bài toán này dùng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Có 5 cách chọn bút

Có 4 cách chọn vở

Có 3 cách chọn thước

Theo quy tắc nhân, số cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước là:

\(5 \times 4 \times 3 = 60\) cách chọn.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Quy tắc đếm

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài