Bài 2.6 trang 72 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 2.6 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giữa hai thành phố A và B có 5 con đường đi...

Đề bài

Giữa hai thành phố \(A\) và \(B\) có \(5\) con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ \(A\) đến \(B\) rồi trở về \(A\) mà không có đường nào được đi hai lần?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân: Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có \(m\) cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có \(n\) cách thực hiện hành động thứ hai thì có \(m.n\) cách hoàn thành công việc.

Đi từ \(A\) đến \(B\) rồi trở về \(A\)” là công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp là đi từ \(A\) đến \(B\) và đi từ \(B\) về \(A\).

Do đó bài toán sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Có \(5\) cách đi từ \(A\) đến \(B\). Đến \(B\) rồi, có \(4\) cách trở về \(A\) mà không đi qua con đường đã đi từ \(A\) đến \(B\). Vậy theo quy tắc nhân có \(5\times4=20\) cách đi từ \(A\) đến \(B\) rồi trở về \(A\) mà không đường nào đi hai lần.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí