Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu
Bài 3.1 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.1 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11 . Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )...

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.2 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )...

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.3 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với mọi n ∈ N* ta có...

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.4 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức sau (n ∈ N*)...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.5 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với giá trị nào của số tự nhiên n ta có...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.6 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho tổng...

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.7 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét mệnh đề chứa biến...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 108 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.8 trang 108 sách bài tập đại số và giải tích 11. Đặt....

Xem lời giải