Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.1 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.1 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.1 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11 . Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )...

Xem chi tiết
Bài 3.2 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.2 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.2 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )...

Xem chi tiết
Bài 3.3 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.3 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.3 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với mọi n ∈ N* ta có...

Xem chi tiết
Bài 3.4 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.4 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.4 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức sau (n ∈ N*)...

Xem chi tiết
Bài 3.5 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.5 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.5 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với giá trị nào của số tự nhiên n ta có...

Xem chi tiết
Bài 3.6 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.6 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.6 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho tổng...

Xem chi tiết
Bài 3.7 trang 107 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.7 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.7 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét mệnh đề chứa biến...

Xem chi tiết
Bài 3.8 trang 108 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.8 trang 108 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.8 trang 108 sách bài tập đại số và giải tích 11. Đặt....

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài