Chương 1: Hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Bình chọn:
3.8 trên 33 phiếu
Bài 1.1 trang 12 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.1 trang 12 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.1 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.2 trang 12 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.2 trang 12 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.2 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem chi tiết
 Bài 1.3 trang 12 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.3 trang 12 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.3 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.4 trang 13 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.4 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.4 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với những giá trị nào của x, ta có mỗi đẳng thức sau...

Xem chi tiết
Bài 1.5 trang 13 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.5 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.5 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem chi tiết
 Bài 1.6 trang 13 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.6 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.6 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11.Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 1.7 trang 13 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.7 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.7 trang 13 sách bài tập đại số giải tích 11. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.8 trang 13 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.8 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.8 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tập xác định của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.9 trang 13 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.9 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.9 trang 13 sách bài tập đại số giải tích 11. Tập xác định của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.10 trang 14 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.10 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.10 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tập xác định của hàm số y...

Xem chi tiết
Bài 1.11 trang 14 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.11 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.11 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.12 trang 14 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.12 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.12 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.13 trang 14 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.13 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.13 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.14 trang 23 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.14 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.14 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.15 trang 23 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.15 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.15 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.16 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.16 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.16 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.17 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.17 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.17 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.18 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.18 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.18 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.19 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.19 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.19 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cot...

Xem chi tiết
Bài 1.20 trang 24 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.20 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.20 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình tan...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài