Bài 1.1 trang 12 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 1.1 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số

LG a

\(y = \cos \dfrac{{2x}}{{x - 1}}\)

Phương pháp giải:

Phân thức \(\dfrac{{f(x)}}{{g(x)}}\) xác định khi \(g(x) \ne 0\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định: \(x - 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 1\)

Vậy \(D =  \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}\).

LG b

\(y = \tan \dfrac{x}{3}\)

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = \tan \dfrac{x}{3} = \dfrac{{\sin\dfrac{x}{3}}}{{\cos \dfrac{x}{3}}}\) xác định khi \(\cos \dfrac{x}{3} \ne 0\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định: \(\cos \dfrac{x}{3} \ne 0 \Leftrightarrow \dfrac{x}{3} \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \) \( \Leftrightarrow x \ne \dfrac{{3\pi }}{2} + k3\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Vậy \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{{3\pi }}{2} + k3\pi } \right\}\).

LG c

\(y = \cot 2x\)

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = \cot 2x = \dfrac{{\cos 2x}}{{\sin 2x}}\) xác định khi \(\sin 2x \ne 0 \)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định: \(\sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow 2x \ne k\pi \) \( \Leftrightarrow x \ne k\dfrac{\pi }{2},k \in Z\)

Vậy \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ k\dfrac{\pi }{2}\right\}\).

LG d

\(y = \sin \dfrac{1}{{{x^2} - 1}}\)

Phương pháp giải:

Phân thức \(y = \dfrac{{f(x)}}{{g(x)}}\) xác định khi \(g(x) \ne 0\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện xác định: \({x^2} - 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  \pm 1\)

Vậy \(D{\rm{  =  \mathbb{R}\backslash }}\left\{ { - 1;1} \right\}\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Hàm số lượng giác

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.