Bài 3: Cấp số cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.18 trang 123 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.18 trang 123 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.18 trang 123 sách bài tập đại số và giải tích 11. Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số ...

Xem chi tiết
Bài 3.19 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.19 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.19 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?...

Xem chi tiết
Bài 3.20 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.20 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.20 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un) biết :...

Xem chi tiết
Bài 3.21 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.21 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.21 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính số các số hạng của cấp số cộng nếu...

Xem chi tiết
Bài 3.22 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.22 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.22 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm cấp số cộng biết...

Xem chi tiết
Bài 3.23 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.23 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.23 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm x từ phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.24 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.24 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.24 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng chứng minh rằng nếu...

Xem chi tiết
Bài 3.25 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.25 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.25 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng với...

Xem chi tiết
Bài 3.26 trang 124 SBT đại số và giải tích 11 Bài 3.26 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.26 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài