Bài 3.25 trang 124 SBT đại số và giải tích 11


Đề bài

Cho cấp số cộng với \({u_1} =  - 2,{u_{19}} = 52\). Tổng của \(20\) số hạng đầu là:

A. \(1060\)                       B. \( - 570\)

C. \(530\)                         D. \( - 530\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\) tìm \(d\).

Sử dụng công thức \({S_n} = \dfrac{{n\left[ {2{u_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right]}}{2}\) tính tổng \(n\) số hạng đầu.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({u_{19}} = {u_1} + 18d\) \( \Leftrightarrow 52 =  - 2 + 18d \Leftrightarrow d = 3\).

Khi đó \({S_{20}} = \dfrac{{20.\left[ {2.\left( { - 2} \right) + \left( {20 - 1} \right).3} \right]}}{2} = 530\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.